Báo giá AEC

Mar 01 2017
bình luận
BẢNG BÁO GIÁ
SẢN PHẨM ĐỒ GỖ NỘI THẤT AEC VIỆT NAM 2017
MIỄN PHÍ 100% CHI PHÍ THIẾT KẾ CHO MỌI ĐƠN HÀNG
GIẢM 5% TỔNG GIÁ TRỊ CHO ĐƠN HÀNG CÓ TRỊ GIÁ TỪ TRÊN 100 TRIỆU ĐỒNG
Tên sản phẩm Ghi chú Đơn vị  Vật liệu  Đơn giá 
1 Tủ quần áo Kích thước chiều sâu tủ: 550 - 600
+ Độ dày gỗ cơ sở bo thùng và mặt cánh 16-18mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Ấp hậu và đáy ngăn kéo tấm nhôm nhựa aluminium, dày 3mm.
+ Bao gồm phụ kiện đi kèm loại thường (*)
 m2   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        3,350,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        3,800,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        4,100,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        6,150,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        2,500,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        3,100,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        3,900,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        2,400,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        2,900,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        2,900,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)        3,550,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic)        4,900,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)        4,150,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)        4,550,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)        5,800,000
2 Tủ bếp cơ bản (cả trên và dưới) Kích thước tủ dưới cao (810:830) - sâu (580:600)
Kích thước tủ trên cao (750:800) - sâu (300:350)
+ Độ dày gỗ cơ sở bo thùng và mặt cánh 16-18mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Ấp hậu và đáy ngăn kéo tấm nhôm nhựa aluminium, dày 3mm.
+ Bao gồm phụ kiện đi kèm loại thường (*)
+ Không bao gồm mặt đá bệ bếp và vật liệu ốp hậu bếp
+ Không bao gồm các loại giá đồ chức năng (giá xoong, nồi, bát, đĩa, dao thớt,…)
 md   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        4,200,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        4,750,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        5,100,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        7,600,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        3,100,000
 Gỗ công nghiệp Verneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        4,000,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        5,000,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        3,200,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        3,600,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        3,800,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)        4,650,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic)        6,500,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)        5,300,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)        5,800,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)        7,500,000
4 Bàn ăn Kích thước phủ bì: 800x1400x750
+ Độ dày gỗ cơ sở chân bàn 80x80mm, mặt bàn 30mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Không bao gồm mặt kính.
 cái   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        3,000,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        3,450,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        3,750,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        5,800,000
5 Ghế ăn Kích thước phủ bì: 450x450x950
+ Độ dày gỗ cơ sở chân ghế 40mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Ghế bọc đệm đơn giá đệm sẽ tính rời tùy theo mẫu mã sản phẩm.
 cái   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        1,000,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        1,200,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        1,500,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        2,500,000
6 Tủ giày Kích thước chiều sâu tủ: 350
+ Độ dày gỗ cơ sở bo thùng và mặt cánh 16-18mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Ấp hậu và đáy ngăn kéo tấm nhôm nhựa aluminium, dày 3mm.
+ Bao gồm phụ kiện đi kèm loại thường (*).
 m2   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        3,150,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        3,550,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        3,850,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        5,900,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        2,250,000
 Gỗ công nghiệp Verneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        2,900,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        3,700,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        2,200,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        2,700,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        2,700,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)        3,350,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic)        4,700,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)        3,950,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)        4,300,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)        5,550,000
7 Bàn uống nước:
2 ngăn kéo
Kích thước phủ bì: 600x900x400
+ Độ dày gỗ cơ sở bo thùng và mặt cánh 16-18mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Ấp đáy ngăn kéo tấm nhôm nhựa aluminium, dày 3mm.
+ Không bao gồm mặt kính.
+ Bao gồm phụ kiện đi kèm loại thường (*).
 cái   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        2,900,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        3,250,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        3,500,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        5,100,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        1,900,000
 Gỗ công nghiệp Verneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        2,450,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        3,000,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        1,750,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        2,800,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        2,100,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)        3,500,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic)        6,250,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)        3,050,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)        3,800,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)        6,400,000
8 Bàn làm việc:
1 ngăn kéo, 1 hộc tủ liền
Kích thước phủ bì: 1200x600x750
+ Độ dày gỗ cơ sở bo thùng và mặt cánh 16-18mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Ấp hậu và đáy ngăn kéo tấm nhôm nhựa aluminium, dày 3mm.
+ Bao gồm phụ kiện đi kèm loại thường (*)
 cái   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        3,150,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        3,650,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        4,000,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        6,300,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        2,400,000
 Gỗ công nghiệp Verneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        3,100,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        4,000,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        2,350,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        4,100,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        2,900,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)        5,200,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic)        9,800,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)        4,350,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)        5,650,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)      10,000,000
9 Giá sách: Kích thước chiều sâu: 250 - 300
+ Độ dày gỗ cơ sở bo thùng 16-18mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
 m2   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        2,200,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        2,450,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        2,600,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        3,750,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        1,500,000
 Gỗ công nghiệp Verneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        1,850,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        2,250,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        1,300,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        2,250,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        1,550,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)        2,750,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic)        5,150,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)        2,250,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)        2,900,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)        5,150,000
10 Giường đôi Kích thước lọt đệm: 1600x2000
+ Độ dày gỗ cơ sở vai giường 34-38mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Thang giường sắt hộp mạ kẽm 40x40.
+ Rát giường tấm gỗ công nghiệp Melamine màu trắng cốt MDF thường.
 cái   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        6,250,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        6,900,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        7,500,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        8,000,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        4,300,000
 Gỗ công nghiệp Verneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        4,650,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        6,000,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        4,300,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        6,450,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        5,150,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)        8,150,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic)      16,150,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)        7,400,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)        8,700,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)      16,150,000
11 Giường đôi kết hợp ngăn kéo:
4 ngăn kéo 2 bên
Kích thước lọt đệm: 1600x2000
+ Độ dày gỗ cơ sở vai giường 34-38mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Đáy ngăn kéo tấm nhôm nhựa aluminium, dày 3mm.
+ Thang giường sắt hộp mạ kẽm 40x40.
+ Rát giường tấm gỗ công nghiệp Melamine màu trắng cốt MDF thường.
 cái   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        7,850,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        8,800,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        9,500,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó      12,500,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        6,050,000
 Gỗ công nghiệp Verneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        6,950,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        8,800,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        6,150,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        8,100,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        7,300,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)      10,000,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic)      16,900,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)      10,250,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)      11,500,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)      18,000,000
12 Tab đầu giường:
2 ngăn kéo
Kích thước phủ bì: 500x450x450
+ Độ dày gỗ cơ sở bo thùng và mặt cánh 16-18mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Ấp hậu và đáy ngăn kéo tấm nhôm nhựa aluminium, dày 3mm.
+ Bao gồm phụ kiện đi kèm loại thường (*).
 cái   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        1,500,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        1,650,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        1,750,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        2,500,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        1,250,000
 Gỗ công nghiệp Verneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        1,600,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        1,900,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        1,250,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        1,750,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        1,450,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)        2,050,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic)        3,300,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)        2,000,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)        2,350,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)        3,500,000
13 Kệ ti vi dưới:
Dạng ngăn kéo
Kích thước: cao 400 - sâu 350
+ Độ dày gỗ cơ sở bo thùng và mặt cánh 16-18mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Ấp hậu và đáy ngăn kéo tấm nhôm nhựa aluminium, dày 3mm.
+ Bao gồm phụ kiện đi kèm loại thường (*).
 md   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        2,350,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        2,600,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        2,800,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        4,000,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        1,650,000
 Gỗ công nghiệp Verneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        2,050,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        2,500,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        1,500,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        2,400,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        1,800,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)        2,900,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic)        5,150,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)        2,500,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)        3,150,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)        5,250,000
14 Kệ ti vi trên:
Dạng cánh mở hất
Kích thước: cao 350 - sâu 300
+ Độ dày gỗ cơ sở bo thùng và mặt cánh 16-18mm.
+ Sơn hoàn thiện PU.
+ Ấp hậu tấm nhôm nhựa aluminium, dày 3mm.
+ Bao gồm phụ kiện đi kèm loại thường (*).
 md   Gỗ tự nhiên Tần Bì (Sồi Nga)        1,800,000
 Gỗ tự nhiên Sồi Mỹ        2,000,000
 Gỗ tự nhiên Xoan Đào        2,150,000
 Gỗ tự nhiên Óc Chó        3,250,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia sơn phủ các màu        1,200,000
 Gỗ công nghiệp Verneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Tần Bì, Sồi, Xoan Đào)        1,550,000
 Gỗ công nghiệp Veneer cốt MDF chống ẩm Malaysia (phủ mặt gỗ tự nhiên Óc chó hoặc các loại vân kỹ thuật khác)        1,950,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Melamine        1,200,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm Malaysia mặt phủ Laminate        2,050,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine        1,450,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate (Thùng Melamine, cánh Laminate)        2,550,000
 Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường phủ Acrylic (Thùng Melamine, cánh Acrylic).         4,800,000
 Nhựa Picomat phủ Melamine (Thùng Picomat trắng, cánh Melamine)        2,050,000
 Nhựa Picomat phủ Laminate (Thùng Picomat trắng, cánh Laminate)        2,700,000
 Nhựa Picomat phủ Acrylic (Thùng Picomat trắng, cánh Acrylic)        4,800,000
Ghi chú:
 - Báo giá trên chỉ có tính tương đối dành cho những sản phẩm có mẫu mã cơ bản làm cơ sở để quý khách hàng tham khảo.
 - Báo giá chính xác nhà sản xuất sẽ dựa trên mẫu mã và thiết kế chi tiết của từng sản phẩm.
 - Các sản phẩm khác không nằm trong báo giá trên sẽ tùy theo thực tế nhu cầu của quý khách hàng.
 - Báo giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực nội thành Hà Nội.
 - Báo giá trên có hiệu lực trong vòng 01 tháng kể từ ngày lập.
Chú thích:
 - Đối với phần vật liệu Laminate, các hệ tủ bao gồm tủ bếp, tủ áo sẽ cấu tạo như sau:
   + Phần mặt cánh sử dụng vật liệu Laminate.
   + Phần thùng tủ, khay ngăn kéo sử dụng vật liệu Melamine mã số tương ứng.
   Các sản phẩm còn lại phần thùng, mặt cánh sử dụng vật liệu Laminate, khay ngăn kéo sử dụng vật liệu Melamine mã số tương ứng.
 - (*) phụ kiện đi kèm loại thường là phụ kiện đã bao gồm trong báo giá trên, bao gồm:
   + Bản lề giảm chấn loại thường (thép mạ inox), lắp cho các cánh tủ.
   + Ray trượt bi kép 2 tầng loại thường (thép mạ inox), lắp cho các ngăn kéo.
   + Tay đẩy pitton loại thường, lắp cho các cánh tủ mở hất (dưới 120N/pitton).
   + Tay co hợp kim nhôm loại khuôn trơn, lắp cho các cánh tủ hoặc mặt ngăn kéo.
Điều kiện bảo hành:
 - Thời gian bảo hành 12 tháng cho phần đồ gỗ nội thất (giường, tủ, táp, kệ, bàn làm việc, giá để đồ,...) và phụ kiện kể từ ngày bàn giao sản phẩm:
   + Bảo hành đổi mới đối với tất cả phụ kiện đi kèm (bản lề, ray trượt, tay co) khi xảy ra sự cố hỏng do lỗi của nhà sản xuất.
   + Bảo hành đổi mới đối với trường hợp gỗ bị mối, mọt. Không bảo hành trong trường hợp môi trường sử dụng sản phẩm đã có mối, mọt từ trước khi sử dụng sản phẩm.
   + Bảo hành sửa chữa đối với trường hợp gỗ cong vênh hoặc co ngót do thay đổi thời tiết. Không bảo hành trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của người sử dụng
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG AEC VIỆT NAM
AEC VIETNAM - INTERIOR & FURNITURE
Văn phòng làm việc:
Hotline:
Mail:
Website:
Facebook:
Xưởng sản xuất:
Số 47 - Đường Khuất Duy Tiến - Quận Thanh Xuân - Tp.Hà Nội
0966 695033 - 0934 229 869
Noithataec@gmail.com - kientrucaec@gmail.com
noithataec.com - canhomauaec.com - kientrucaec.com.vn
Facebook.com/AECVietNam
Thôn Non Nông - Xã Ngọc Hòa - Huyện Chương Mỹ - Tp.Hà Nội                                                                                                    
Chat với chúng tôi