Thành lập đội bóng công ty FC AEC Việt Nam

Oct 11 2016
bình luận
Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, sức khỏe cho các anh em trong công ty. AEC Việt Nam quyết tâm xây dựng đội bóng công ty (FC AEC Việt Nam) với thành phần cốt cán là đội tư vấn thiết kế và đội sản xuất đồ gỗ.
CHI TIẾT
Chat với chúng tôi